Inlägg

Ny vetenskapskonstruktion kan vara hållbar, säger högskolan

På knappt två år kan Chico State University ha en ny hundra tio 000 kvadratmeter fysiska vetenskaper som bygger på att campusledarnas hopp kommer att ge en illustration i hållbarhet.

Efter mer än 10 års planering börjar undervisningen i sommar bygga $ 10000 miljoner alternativet för den nuvarande faktiska byggnaden, som skolan har ansett vara otillräcklig för vetenskapliga utbildningsbehov och planerar att renovera för framtida anställning. Den helt nya konstruktionen, på väg till kemi inom kemi, fysik, geologi och vetenskap, kan utvecklas på platsen Siskiyou Hall för tillfället, helt enkelt norr om Meriam Library och öster om Warner Road.

Den nya anläggningen kommer att bli en otroligt hållbar vetenskapskonstruktion, högskolan för naturvetenskapliga dekan Dave Hassenzahl talade om och utformades med campusens engagemang för att bekämpa klimatförändringar i intellekt, såväl för att studenter och högskolor behöver det.

Det är verkligen avgörande för campusen, främst högskolestudenter och högskolor som har uttryckt oro för miljön, påverkar den nya konstruktionen och hur den kan påverka campusförpliktelser som involverar lokal väderhandel.

Den nya byggnaden kommer i grunden att vara elektriskt driven och byggd i en sådan metod att det en dag kan vara koldioxidneutral, talade Hassenzahl om. Hållbarhet är en prioritet för institutionen som dekanen talade om.

“Vad vi önskade var inte längre bara en lärarbehållare”, konstaterade Hassenzahl. “Vi önskade en plats som förändrats till inköp, att amerikanerna skulle vilja använda tid. Vi ville verkligen vara säkra på att det blev hållbart. Vi ville att det skulle tillfredsställa campusens lokala väderintag. ”

Campusen lovade 2007 under den tiden då president Paul Zingg fick kolneutralitet före 2030, det vill säga att institutet kommer att dra tillbaka rörelsen för att bli av med så många växthusgasutsläpp från atmosfären eftersom det sätter in det. President Gayle Hutchinson har dessutom bekräftat den förlikningen.

Det är nu ännu inte möjligt att bygga en kold opartisk vetenskapsbyggnad, säger Hassenzahl, men med hjälp av huggningssjukdomar kommer förmågan att byggas med en sådan metod att det en dag kunde vara koldioxidartistiskt.

Konstruktionen kommer i första hand att vara elförsörjd förutom ett par dagar i isen när skolan kommer att avta naturgas för att leverera uppvärmning. Hassenzahl utforskar också möjligheten att använda väte från ett förnyelsebart energiförsörjning för att producera värme i framtiden. Kunskapen för den tekniken är inte grundligt utvecklad i denna aspekt, men det är säkert vad som helst under överväganden på lång sikt, eftersom det skulle göra det möjligt för undervisningen att komma ner till noll koldioxidutsläpp för byggnaden, som Hassenzahl talade om.

Förhoppningen är att Chico State kommer att samla en konstruktion som andra kan utbildas från, Hassenzahl noteras och att skolan kan vara i stånd att göra det mesta av snittsidans begrepp för att någon gång kunna vara genomsnittlig. Han tillade att denna konstruktion kommer att ersätta en äldre med en ton högre miljöpåverkan och mer lämpliga tjäna studenter.

“Vi kanske kan träna våra studenter mycket mer fördelaktigt. Den historiska konstruktionen har åldrats. Det är nu inte en ytterst värdefull byggnad längre, “hänvisade Hassenzahl.

Överväganden

den helt nya konstruktionen har varit utmaningsområdet för vissa skolar och universitetsstuderande som frågar hur undervisningen kommer att ära sitt engagemang för att bekämpa klimatförändringarna och nå koldioxidneutralitet genom 2030, samtidigt som man bygger nya bekvämligheter.

Mark Stemen, professor i geografi och planeringsgrenen, nämnde i en tidigare intervju med denna tidning att Chico-statens tillvägagångssätt är “det motsatta tillvägagångssättet till noll” och att institutionen fortfarande bör starta en planering för att minska utsläppen av växthusgaser istället av ökningar.

några av hans högskolestudenter vill se till att institutionen gör det bara genom att lägga saken inför elevens organ. högskolestudenter i Stemenes övre delningsgeografi typ, Miljöidé i åtgärd, har effektivt genomfört ett rådgivande tillvägagångssätt för de associerade högskolestudenterna polllater denna månad, och frågar sig om AS bör fortfarande leda skolan för att upprätthålla det löfte det gjorde 2007 till bli lokal väderneutral tidigare än någon ny byggnad börjar.

Eleverna är bekväma med hjälp av några hållbara delar av konstruktionen, elev Maggie Scarpa talade om, särskilt att det normalt skulle vara elektriskt drivet, men fortsätt att vara inblandad i ny utveckling. Hon tog med de pågående konversationerna kring den nya fysikvetenskapliga byggnaden, vilket gav farten eleverna obligatoriska för att institutionen prioriterar att ta itu med lokal väderhandel.

“Vi behöver eleverna att vara extra medveten om vad som dyker upp och vad universitetet gör,” sa senior Natalie Kinney. “För mig hoppas jag på högskolan och AS som de ser ut på klimatåtagandet och ser vad som inte har utförts.”

Högskolestudenterna vill se kollegiet bekräfta sitt engagemang för att ta itu med lokal väderutbyte, främst när det gäller att inrätta en klimatprojektdrift innan de bryter mot den helt nya vetenskapskonstruktionen.

“Med den här nya byggnaden har vi en chans att arbeta mot en mer hållbar framtid, säger Senior Ethan Dilley. “Det här är en stor rita där vi försöker få undervisningen att välja initiativ som är hållbarare.”