Vetenskaplig publicering

Vetenskaplig publicering är publicering av forskningresultat, vanligen i form av artiklar i vetenskapliga facktidskrifter eller som monografier. Vetenskaplig publicering föregås idag nästan alltid av en bedömning gjord av specialister inom samma vetenskapliga område som författaren och räknas som det kanske viktigaste sättet för akademisk meritering. Den bör inte förväxlas med populärvetenskap eller vetenskapsjournalistik, två genrer vars texter också kan ha forskare som författare.

0