Utländsk bakgrund

Utländsk bakgrund är ett begrepp för att definiera en individs förhållande till det land den uppehåller sig i.

0