Undervisning

Undervisning är en typ av utbildning som är lärarledd. Enligt den statliga skollagskommittén så är undervisning: “Sådana målstyrda processer som under lärares ledning syftar till inhämtande av kunskaper och värden”. I god undervisning bör enligt Thomas Kroksmark ingå följande: 1. Intention, avsikt. Det skall finnas kunskaps- eller värdemål som är kända för de inblandade och som går att stämma av emot. 2. Interaktivitet.

0