Stadskärna

Stadskärna, centrum eller city är ett område i en tätort med detaljhandel, varuhus, gallerior, restauranger, kulturinrättningar, offentlig service och andra tjänsteinrättningar. Ett centrum kan även innehålla kontor och lägenheter. De centrala delarna av en större stad präglas dock främst av intensiv affärsverksamhet och kontorsarbetsplatser, snarare än bostäder och tillverkningsindustri. Vanligtvis har stadskärnor väl utbyggd kollektivtrafik.

0