Sovjetunionen

Sovjetunionen eller Sovjet, från ryskans sovet (совет) som betyder “råd” eller “styrande råd”, formellt Socialistiska rådsrepublikernas union, informellt känt som Sovjetunionen eller Sovjetryssland, var en konstitutionellt socialistisk stat som existerade på den största delen av territoriet av det forna Tsarryssland i Eurasien mellan 1922 och 1991. Sovjetunionen var en enpartistat som dominerades av kommunistpartiet.

0