Sandsten

Sandsten är en sedimentär bergart som har ett matrix bestående av sand (dvs “sandkorn” med storleken 0,06-2 mm). En sandsten kan ha olika sorters bindemedel som binder samman sandkornen och får då olika egenskaper, till exempel kvarts (kvartssandsten, som är vanligast), kalkspat (kalcit-kalksandsten), limonit (järnsandsten) eller lera (lersandsten). Sandsten finns på sandiga ställen där kvarts eller kalkspat binder ihop den.

0