Produkt (ekonomi)

Produkt är resultatet av utfört arbete. Som regel avses en materiell produkt, en vara från varuproduktion, men även tjänster betraktas numera som produkter. Även immateriella produkter är resultat av arbete, i synnerhet om upphovsrättslig verksgrad uppnåtts, det vill säga om produktens resultat är att betrakta som ett helt eller delar av ett verk. Kärnprodukten är den egentliga/ursprungliga varan eller tjänsten. Kringprodukter är varor och tjänster som säljs som komplement till kärnprodukten.

0