President

President, titel, som etymologiskt har ungefär samma betydelse som ordet ordförande. En “president” är någon som presiderar, som sitter som ledare (från lat. prae- “före”, “framför” + sedere “att sitta”; jfr preses). Från början avsåg termen någon som ledde en ceremoni eller ett möte, som en ordförande, men numera avses ofta någon med exekutiv makt.

0