Park

En park är en anläggning med naturlig eller planterad växtlighet. I en park kan ingå även sjöar, kanaler, skulpturer, paviljonger, växthus, orangerier eller andra byggnadsverk. Benämningen park kan även ha en vidare användning i betydelsen grönområde och förekommer i ord som slottspark, kronopark, folkpark eller nationalpark. En offentlig park är öppet för allmänheten och avsett för rekreation och förströelse, en privatpark är däremot ej tillgänglig för allmänheten.

0