Organ

Organ är en yttre eller inre kroppsdel med specifik funktion och form, till exempel, hjärta, lunga. Ett organ består av vävnader, som i sin tur är bildade av olika sorters celler. Cellernas egna små strukturer som kan liknas vid dess inre organ kallas organeller. När organen betraktas från den systematiska anatomins synvinkel, kan de delas in i olika organsystem som sköter om olika funktioner i kroppen.

0