Nytta

För matfettet, se Nytta (matfett). Nytta (engelska utility) är ett centralt begrepp i samhällsvetenskap och filosofi. Inom praktisk filosofi är nytta ett viktigt begrepp inom utilitarismen där en handling ska bedömas efter den nytta den medför. Denna konsekventialistiska etiklära har utgjort en, i bland outtalad, premiss för betydande delar av flera samhällsvetenskapliga teorier. Juristen Vilhelm Lundstedt hävdade att samhällsnyttan skulle utgöra grunden för rättstillämpningen.

0