Norr

Norr och nord är ett väderstreck som anger riktningen mot den geografiska nordpolen. Norr är den viktigaste av kompassens kardinalriktningar utifrån vilken de andra tre brukar definieras (direkt eller indirekt). En magnetisk kompass visar åt den magnetiska nordpolen. Vid användning av en magnetisk kompass i farkoster monteras den alltid för visning av 0° vid rakt nordlig kurs.

0