Nordafrika

Nordafrika är den norra delen av Afrika, i söder begränsat av Saharaöknen.

0