Naturmaterial

Ett naturmaterial är en produkt eller fysisk materia som kommer från växter, djur eller marken. Mineraler och metaller som kan utvinnas ur dem (utan ytterligare modifiering) anses också tillhöra denna kategori. Biotiska material Trä Naturfiber Växtfiber Djurfiber Oorganiskt material Sten Metaller Kompositmaterial Andra naturmaterial Jord

0