Modernitet

Se även modern tid, modernism och mode. Modernitet är ett begrepp som betecknar den samhällsordning som växte fram ur upplysningen, baserat på rationella/vetenskapliga principer, individuella rättigheter och etablerade politiska system. Begreppet användes första gången för att skilja det officiella kristna nuet från det hedniska förflutna.

0