Massproduktion

För skivbolaget, se Massproduktion (skivbolag). Massproduktion, serietillverkning, är industriell produktion av varor i stor skala. Massproduktion är ett typexempel på produktion som ger stordriftsfördelar. Det utvecklades under industriella revolutionen. Fördelar: Lågt pris till kund Hög volym Kort lärandeprocess Nackdelar: Låg flexibilitet Låg Marginal

0