Lokal

Lokal, är en byggnad eller del av byggnad som är avsedd för en särskild verksamhet. I juridiska sammanhang i Sverige avses med lokal sådana byggnader eller byggnadsdelar som inte är bostäder. I Finland brukar ordet lokal användas synonymt med ordet lägenhet. Ordet “lokal” kan i dagligt tal syfta på flera olika saker, bland annat ungdomslokal eller utskänkningslokal.

0