Kustklimat

Kustklimat, maritimt klimat eller havsklimat utmärks av större luftfuktighet, oftast något varmare och jämnare temperatur än exempelvis inlandsklimat. Kustklimatet är också över tid mer stabilt och kännetecknas av svala somrar och milda vintrar med endast en mindre temperaturskillnad mellan årstiderna, sett ur ett globalt meteorologiskt perspektiv. Orsaken till detta klimat är närheten till havet och dess stora vattenmassor som binder värmeenergi.

-1