Koldioxidneutral

Koldioxidneutral, är ett förenklat populärvetenskapligt begrepp som innebär att den koldioxid som en förbränning av ämnet ger ifrån sig, tidigare har tagits upp från luften då ämnet eller ett tidigare stadium till ämnet har växt. På så sätt ingår koldioxiden i ett kretslopp där mängden koldioxid i luften inte förändras. Till gruppen icke-koldioxidneutrala ämnen anses produkter som kommer från till exempel råolja, stenkol, brunkol, naturgas, o. dyl.

0