Jorden runt

Jorden runt är när man på en resa korsar alla meridianer åtminstone en gång. En mer strikt definition skulle vara att dessutom passera ekvatorn, och en ännu mer strikt förutsätts man någonstans längs rutten passera antipoden till någon tidigare punkt. Man kan möjligen också ställa kravet att jordenruntfärden fullbordas först när man återvänder till utgångspunkten.

0