Institution

Institution har flera betydelser: en organisation, en sammanslutning av människor en organisatorisk enhet inom en högskola eller ett universitet, se institution (akademisk) en (ibland nedsättande) benämning på till exempel behandlingshem eller boende för pensionärer en inrättning, en stiftelse inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster inom historisk och historiskt inriktad samhällsvetenskap en benämning på bestående och återkommande tankemönster (till exempel Thorstein Veblens institutioner habits of thought och institutionalism)

0