Institution (akademisk)

En institution är en organisatorisk och administrativ basenhet vid traditionellt uppbyggda svenska universitet eller högskolor. Institutionen är i de flesta fall underordnad fakulteten och ansvarar för att genomföra utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom ett specifikt ämne eller en grupp av närliggande ämnen. En institution kan vidare vara indelad i avdelningar. Svenska universitet och högskolor har i dag relativt stor frihet att besluta om sin egen interna organisation.

0