Grekiska

Grekiska är ett indoeuropeiskt språk som talas av omkring 13 miljoner människor (år 2007), främst i Grekland. Språket, i varianten demotisk grekiska (Δημοτική, Dimotikí), är officiellt språk i Grekland och på Cypern, samt i EU. Det skrivs med det grekiska alfabetet. Grekiska utgör en egen gren av de indoeuropeiska språken. Språket finns dokumenterat åtminstone sedan omkring år 1200 f. Kr.

0