Framtid

Se futurum för den grammatiska termen. Framtiden är den delen av tidslinjen som ännu inte inträffat.

0