Dekonstruktion

Dekonstruktion är en filosofisk och litteraturvetenskaplig term med ursprung i poststrukturalismen och den fransk-algeriske filosofen Jacques Derrida. Begreppet dekonstruktion är mångtydigt och Derrida ville aldrig lämna en strikt definition på vad dekonstruktion egentligen är. Men andra har försökt klargöra metodens grundläggande teser.

0