Danska

Danska (Dansk) är ett östnordiskt språk som är de facto nationalspråk i Danmark och modersmål för flertalet danskar. Bland danska medborgare bosatta på Grönland och Färöarna har endast 10-15% danska som modersmål, medan övriga talar danska som andraspråk. Det talas även av cirka 50 000 personer i Sydslesvig i Tyskland, där det har status som minoritetsspråk. Danska har många dialekter vilket tydligt märks då det är lätt att höra vilken del av Danmark en dansktalande person kommer ifrån.

0