College

För den franskspråkiga skoltermen, se collège. College (engelska, av latin collegium, ’samfund av kolleger’, av collega, ’kollega’) är ursprungligen ett organiserat samfund av personer med gemensamma åligganden och rättigheter. I dag syftar termen i anglosaxiska länder på olika högre läroverk. I USA är det ett stadium av högre utbildning och i Storbritannien är det ett internat för lärare och studerande.

0