Campus

Campus är ett universitets- eller högskoleområde, dit ett universitets eller en högskolas verksamhet samlats helt eller delvis. På ett campus finns därför traditionellt bibliotek, föreläsningssalar, bostäder och parker. Idag används dock campus även för områden som inte omfattas av akademisk verksamhet.

0