Berkeley, Kalifornien

Berkeley är en stad i San Francisco Bay Area i norra Kalifornien i USA. Staden ligger vid San Francisco-buktens östra kant och smälter samman med Oakland i söder. Till öster avgränsas staden av Berkeley Hills kullar. Berkeley har drygt 100 000 invånare. Berkeley är framförallt känt för sitt universitetscampus, University of California, Berkeley, men även för dess radikala politik, alternativa kultur och studentprotesterna på 1960-talet.

0