Balkong

En balkong är en utbyggnad med skyddsräcke på en byggnads vägg belägen på större eller mindre höjd över mark eller golv. Den är vanligen tillgänglig genom en balkongdörr, vilket är ett till dörr förlängt fönster. En balkong är en stomkomplement vilket menas att den kompletterar stommen men överför inga belastningar, hjälper inte till att bära någon del av byggnaden och kan avlägsnas utan att påverka byggnadens stabilitet.

0