900-talet

Under 900-talet når Vikingatiden sin zenit. Vid seklets slut har vikingarna återkommande härjat utefter hela Europas atlant- och medelhavskust samt längs alla floder i öster och Leif Eriksson är på väg att grunda en bosättning i Vinland (Amerika). Europas mäktigaste härskare är Otto I som 962 kröns till kejsare över Tysk-romerska riket (riket sträcker sig från Östersjön till Medelhavet och upplöses formellt först 1806.

0