1100-talet

Under detta århundrade fortsätter korstågen, feodalismen utbyggs med förläningar och kloster byggs i hela det kristna Europa. Stora förändringar sker i samband med korstågen, som medför snabb spridning handel som i sin tur medför upptäckter och uppfinningar.

0