1000-talet

1000-talet är det första århundradet inom millenniet 1000-talet. För att undvika förväxling bör århundradet uttalas tiohundratalet och årtusendet ettusentalet, men det förekommer även att århundradet benämns “tusentalet”. I början av 1000-talet börjar vikingarnas plundring av byar och städer i Europa att avta. Men England hemsöks fortfarande av danska och norska vikingar. Den isländske vikingen Leif Eriksson når Nordamerika. Svenska vikingar härjar i Ryssland.

0